MİSYON-VİZYON-KALİTE POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ
Tıbbi ve etik değerlerden ödün vermeden, güncel gelişmeleri takip eden deneyimli kadromuz ve modern teknolojik altyapımız ile hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet sunan bilimsel çalışmalara da olanak sağlayan referans bir sağlık kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ
Sağlık sektöründe uluslararası kalite standartlarında sunduğumuz, hasta güvenliğine odaklı hizmetimiz ile Derindere grubuna duyulan güveni sağlığa taşımak.

KALİTE POLİTİKASI
Ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda; hasta ve çalışan memnuniyetine odaklı, sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak kaliteli hizmet sunmak ve çalışanların bu anlayış ile hizmet sunmasını sağlamak.

DEĞERLERİMİZ
 • Hasta Güvenliğine odaklı,
 • Hasta Haklarına saygılı,
 • Takım çalışmasına odaklı,
 • Topluma ve çevreye duyarlı,
 • Etik kurallar çerçevesinde hizmet,
 • Deontolojik kurallara bağlı hizmet,
 • Sürekli ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir yönetim sistemi,
 • Sosyal sorumluluk projelerine destek veren yönetim anlayışı.
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI
Kurumumuz, uyguladığımız “Sağlık Hizmet Kalite Standartları” sistemi ve “ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ” ile çalışmalar yürütmekte ve sürekli gelişmektedir. Tüm bu sistemler ile ilgili kurum içi, eğitimler tüm personellere verilmekte, komite toplantıları ile süreçler değerlendirilmekte ve sende 2 yapılan denetimler ile ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
Hastanemiz Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından senede bir, Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında denetlenmekte ve puanlanmaktadır.
Hastanemiz TUV AUSTRIA belgelendirme firması tarafından, ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ kapsamında senede bir denetlenmekte ve belgelendirilmektedir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ YAPISI
Genel Müdür tarafından önerilen kişi Kalite Direktörü olarak, İl Sağlık Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından onaylanan kişi, görevlendirme sonrası hastanemizin Kalite Direktörü olarak tanımlanır. Kurumumuzda Genel Müdür tarafından belirlenen kişiler Kalite Yönetim Birimi’nde çalışmak üzere görevlendirilir. Kalite çalışmalarımızda ISG Uzmanları, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Bölüm Kalite Sorumluları aktif olarak yer almaktadır. Çevre Hizmetleri ve TMGD Hizmetleri de anlaşmalı olduğumuz, alanında uzman firmaların danışmanlıkları ile yürütülmektedir.

Kalite Yönetim Birimine İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 • Kalite Direktörü
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
 • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek,
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları
 • Kalite Direktörüne SKS ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirebilmesinde yardımcı olmak,
 • Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu sağlamak,
 • Anket sonuçlarının değerlendirilmesi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi,
 • SKS ile ilgili görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Bölüm Kalite Sorumluları
Hizmetin verildiği bölümlerde Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasından sorumludur.
 • Bölümleriyle ilgili SKS standartlarını uygulamak
 • Eğitim ihtiyaçlarını kalite yönetim birimine bildirmek,
 • Bölüm hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
 • Bölüm hedeflerine ilişkin analizleri kalite yönetim birimine bildirmek gibi önemli görevleri yerine getirmek

KALİTE YÖNETİME SİSTEMİNİN YAPISI
Kalite Yönetim Yapısına İlişkin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” ve "Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Seti Versiyon-6.0 (SKS)” kapsamında, Sağlık hizmetlerinin etkin, etkili, verimli ve hakkaniyetli sürdürülmesini ve  hasta güvenliğini, hasta/çalışan memnuniyetini arttırmayı hedefleyen faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaktır.

Dikey Hiyerarşik yapılar (Boyutlar) ve Sorumlukları
1. Kurumsal Hizmetler: Sağlıkta Kalite Standartları altında yer alan Kurumsal Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. (Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü)
2. Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler: Sağlıkta Kalite Standartları altında yer alan Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. (Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü)

3. Sağlık Hizmetleri: Sağlıkta Kalite Standartları altında yer alan Sağlık Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. Birim kalite sorumluları ile birlikte kalite yönetim sistemi dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak. (Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü)
4. Destek Hizmetleri: Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları altında yer alan Destek Hizmetleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. (Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü)
5. Gösterge Yönetimi: Sağlıkta Kalite Standartları altındaki göstergelerin takibini yapmak. Birim Kalite Sorumluları tarafından gönderilen gösterge verilerini analiz etmek. Gösterge verilerini üç aylık dönemlerde rapor halinde TURGÖS’e girilmesini sağlamak. (Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Direktörü)

Yatay Hiyerarşik yapılar (Bölümler) ve Sorumluları
1. Kurumsal Yapı  (Başhekim, Stratejik ve Geliştirme Müdürü, Poliklinik Hemşiresi)
2. Kalite Yönetimi (Kalite Sorumlusu)
3. Doküman Yönetimi (Kalite Sorumlusu)
4. Risk Yönetim (ISG Uzmanı)
5. İstenmeyen Olay Bildirim Sistem (Kalite Sorumlusu)
6. Afet ve Acil Durum Yönetimi (ISG Uzmanı)
7. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikelerin Yönetimi (ISG Uzmanı)
8. Eğitim Yönetimi (İnsan Kaynakları Sorumlusu)
9. Sosyal Sorumluluk (Kurumsal İletişim Sorumlusu)
10. Hasta Deneyimi (Hasta Hakları Sorumlusu)
11. Hizmete Erişim (Hasta Hizmetleri Müdürü)
12. Yaşam Sonu Hizmetler (Acil Sorumlu Hemşiresi)
13. Sağlıklı Çalışma Yaşamı (İnsan Kaynakları Sorumlusu, ISG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Hemşiresi)
14. Hasta Bakımı (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)
15. İlaç Yönetimi (Eczacı)
16. Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
17. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri (Sterilizsyon Sorumlusu, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
18. Transfüzyon Hizmetleri (Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlusu)
19. Radyasyon Güvenliği (Radyoloji Uzman Hekimi)
20. Acil Servisi (Acil Servis Sorumlusu)
21. Ameliyathane (Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi, Anestezi Sorumlu Teknikeri)
22. Yoğun Bakım Ünitesi (Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi)
23. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi)
24. Doğum Hizmetleri (Sorumlu Ebe)
25. Biyokimya Laboratuvarı (Biyokimya Uzmanı)
26. Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Mikrobiyoloji Uzmanı)
27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri (FTR Sorumlusu)
28. Evde Sağlık Hizmetleri (Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu)
29. Tesis Yönetimi (ISG Uzmanı, Teknik Servis Sorumlusu)
30. Otelcilik Hizmetleri (Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu)
31. Bilgi Yönetim Sistemi (Bilgi İşlem Sorumlusu)
32. Malzeme ve Cihaz Yönetimi (Satınalma Sorumlusu, Biyomedikal Müdür Yardımcısı)
33. Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri (Arşiv Sorumlusu)
34. Atık Yönetimi (Otelcilik Hizmetleri, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
35. Dış Kaynak Kullanımı (Otelcilik Hizmetleri)
36. Göstergelerin İzlenmesi (Kalite Sorumlusu)

Hastanemizdeki Komitelere İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
 • Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında tanımlanan komiteler, SKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek,
 • Komiteler faaliyetlerini Kalite Yönetim Direktörünün koordinasyonunda yürütmek ve birlikte bağımsız birer organ gibi çalışmak,
 • Görev alanına giren faaliyetlerle ilgili plan hazırlamak ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek,
 • Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmak,
 • Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili belgeleri kalite yönetim birimine göndermektir.

Hastanemizdeki Komiteler
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Kurulu/ Komitesi
 • Risk Yönetim Komitesi
 • Hasta Hakları Komitesi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü Komitesi
 • Kan Transfüzyon Komitesi
 • Radyasyon Güvenliği Komitesi
 • Organ ve Doku Nakil Komitesi
 • İlaç Yönetim Komitesi
 • Hasta Bakım ve Değerlendirme Komitesi
 • Bebek Dostu Hastane Komitesi
 • Çalışan Görüş ve Öneri Değerlendirme Komitesi
 • Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Hastanemizdeki Ekiplere İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar:
Sağlık Tesisi yönetimi tarafından oluşturulan ekipler; hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliğini dikkate alarak, SKS ile ilgili çalışmalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak.

Hastanemizdeki Ekipler
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Acil Konsültasyon Değerlendirme Ekibi
 • İlaç Yönetimi Ekibi
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Ekibi
 • Turuncu Kod Ekibi
 • Nütrisyon Değerlendirme Ekibi
 • Tıbbi Cihaz Yönetimi Ekibi
 • Bilgi Güvenliği Ekibi
 • Mavi Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Kırmızı Kod Ekibi
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMYOUTUBE