OP. DR. KAPLAN BAHA TEMİZGÖNÜL (K.D)

OP. DR. KAPLAN BAHA TEMİZGÖNÜL (K.D)

GENEL CERRAHİ
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Tarsus / 1981

MEDENİ HALİ

Evli

YABANCI DİL

İngilizce

E-MAİL

baha.temizgonul@derindere.com

TELEFON

0 212 888 3 000

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Eğitim
  • Lisans: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • Uzmanlık: Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü 
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar
  • İstanbul Cerrahi Hastanesi 
  • Kilis Devlet Hastanesi (Mecburi hizmet-savaş cerrahisi operasyonları)
  • Cerrahide Yeni Teknik ve Teknolojiler (Robotik Cerrahi): Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  • Acil Cerrahi: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  • Laporoskopi ve Stapler Ugulamaları: Gazi Üniversitesi 
  • İleri Laparoskopi Eğitimi: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  • Ömer Sayar Hastanesi 

   

 • Mesleki İlgi Alanları
  • İleri laparoskopi
  • İleri endoskopi
  • Obezite ve reflü cerrahisi
  • Robotik cerrahi
  • Mide balonu uygulamaları
 • Üyesi Olduğu Kuruluşlar
  • Türk Tabip Odası
  • Türk Cerrahi Derneği 
  • International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)
 • Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
   
  A1. Bozkurt, MA., Temizgönül, KB., Köneş, O.,  Alış, H.
   “A rare reason of abdominal compartment syndrome: Non-Hodgkin lymphoma, ” J Korean Surg Soc,  83,242-245 (2012).
  A2. Karabulut, M., Bas, K., Gönenç, M., Kalaycı, MU., Bozkurt, MA., Temizgönül, KB., Aliş, H. “Self-expanding metallic stents (SEMS) in acute mechanical intestinal obstructions due to colorectal malignancies ” Am Surg. 2013;79;12-1279-1282
  A3. Abdussamet Bozkurt, M., Gonenc, M., Kapan, S., Kocatas, A., Temizgönül B., Alis H. “Colonic Stent as Bridge to Surgery in Patients with Obstructive Left-Sided Colon Cancer” JSLS. 2014 Oct;18(4). pii: e2014.00161
  A4. Aras, A., Karabulut, M., Köneş, O.,  Temizgönül, KB., Alış, H.
  “A new and simple extraction technique for rectal foreign bodies: removing by cutting into small pieces” Surgical Techniques Development 4(1) · March 2014
  A5. Bozkurt, MA., Gönenç, M., Kocataş, A., Temizgönül, KB., Unsal, MG., Alış H. “Is laparoscopy needed for incarcerated hernias which became reducible during induction of general anesthesia?”
  Am Surg. 2015; Feb;81(2):E52-3
  A6. Dural AC, Celik MF, Temizgonul B, Unsal MG, Akarsu C, Gonenc M, Kalayci MU, Alis H. “Unusual clinical case: extraluminal manifestation of a tapeworm from the eviscerated midline incision in a post-surgery patient.” J Infect Dev Ctries. 2015 Apr 15;9(4):428-30.
  A7. Cikot M, Kones O, Gedikbası A, Kocatas A, Karabulut M, Temizgonul KB, Alis H “The marker C-reactive protein is helpful in monitoring the integrity of anastomosis: plasma calprotectin.”
  Am J Surg. 2016 Jul;212(1):53-61. 
   
  B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 
   
  B1. Bozkurt, MA., Kocataş, A.,Köneş, O., Temizgönül, KB., Alış, H.
  “Bezoarların neden olduğu akut mekanik intestinal obstrüksiyona cerrahi yaklaşımların karşılaştırılması ”Ulusal Cerrahi Dergisi , 28(3): 143-145 (2012). 

  B2. İlhan, M., Kalaycı, MU ., Temizgönül, KB., Karabulut, M., Kocataş, A., Sever, N., Alış, H. “Sol over tümörünü taklit eden pelvik aktinomikoz ” Genel Tıp Dergisi,  21(4) (2011).
   
  B3. Çikot, M., Gedikbaşı, A.,Köneş, O., Karabulut, M., Kocataş, A., Akarsu, C., Temizgönül, KB.,  Kapan, S., Alış H. “Akut pankreatitte plazma calprotektin değerleri”  Bakırköy Tıp Dergisi 12(1) : 11-15
   
  C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
   
  C1. Seyıt, H.,Dural, A.C., Temızgonul, K.B.,Karabulut, M.,Denıztas, C., Kalayc,ı M.U., Alıs, H. “Self-expandable bıodegradable stents: a feasible alternative to surgery for anastomotic leakage, benign strictures or fistulas” ESS 2012
  C2. Akarsu, C., Dural, A.C., Kones, O., Temızgonul, K.B., Kocatas, A, Karabulut,  M., Kalaycı, M.U, Alıs, H. “Endoscopic baloon dilatation for gastrointestinal obstruction: Long-term and short-term results”
  ESS 2012
  C3. Gonenc, M ,Dural, A.C., Karabulut., M., Temızgonul, K.B., Kocatas, A., Kones, O. ,Kalaycı, M.U.,Alıs, H. “Endoscopic stenting as a bridge to surgery for obstructive left-sided colon cancer: how long should that bridge be?” ESS 2012
  C4. Akarsu, C., Celİk ,M.F., Yigitbas, H., Dural, A.C., Temizgonul, K.B., Alıs, H. “Selective Non Operative Management of Penetrating Abdominal Gunshot Wounds” 14 th ECTES Lyon France may 2013
  C5. Bozkurt, M.A., Temizgonul, KB., Kones,O., Kalayci, M.U., Alis, H.
  “An Unfortunate Encounter to Chiari’ s triad: A case report of aortoesophageal fistula secondary to foreign body ingestion” 2nd Congress WSES 
  C6. Güzey , D. , Temizgönül , KB. , Gök, I., Akarsu, C., Aslan, S., Aksoy, S. “Eine Spätkomplikation der Hernienchirurgie mittels Onlay-Technik. Interstitiale Rezidive unter dem Netz” 132. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 28.04. - 01.05.2015, München
   
  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 
  D1. Güzey , D. , Temizgönül , KB. , Büyükaşık , S. , Kocataş , A. ,  Köneş , O. , Kalaycı , M. U. , Karabulut , M. , Alkım , H. , Alış , H. 
  “Kliniğimiz Kolonoskopi Serisinde Kolon Poliplerinin Dağılımı Ve Polipektomi Sonuçlarının  İrdelenmesi" 10. Endoskopik Laparoskopik Kongresi, İstanbul, Nisan 2011
  D2. İlhan, M. , Kocataş, A. , Yırgın, H. , Büyükaşık, S. , Temizgönül, KB. , Güzey, D. , Alış, H.  “ Perianal Kaynaklı Nekrotizan Fasiit Tedavi Yaklaşımları 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi” XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya, Mayıs 2011
  D3. İlhan, M. , Deniztaş , C. , Temizgönül , KB. , Turhan , AN. , Dilege, ME.  , Alış, H. “ Over Tümörünü Taklit Eden Sol Pelvik Aktinomikoz”
  XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya, Mayıs 2011
  D4. Güzey , D. , Temizgönül , KB. , Büyükaşık , S. , Kocataş , A. , Köneş , O. , Kalaycı ,  M.U. , Karabulut , M. , Alkım , H. , Alış , H. 
  “Kolonoskopi Uygulamalarında Deneyimimiz” XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi , Antalya, Mayıs 2011
  D5. Karabulut,M., Kocataş,A., Köneş,O., Temizgönül,KB., Kalaycı,MU., H. Aliş. “İatrojenik safra yolları yaralanmalarındakı deneyimlerimiz” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011 
  D6. Kocataş,A., Bozkurt,MA., Köneş,O., Yılmaz,A., Temizgönül,KB., Karabulut,M., H. Alis “Rapunzel sendromunda iki olgu sunumu.” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
  D7. Güzey, D., Doğan, M., Temizgönül, KB., Bozkurt, MA., Soylu, A., Alış, H. “30 yıl sonra klinik bulgu veren posttravmatik intraperikardiyal diyafram hernisi” Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya -Türkiye, Eylül 2011
  D8. Temizgönül, KB., Şahin, G.,  Dural, AC.,  Çelik, MF.,  Kocataş, A, Gönenç, M., Kalaycı, UM.,  Alış, HA. “Nadir bir klinik durum olarak orta hat kesi evisserasyonundan ekstraluminal tenya manifestasyonu: Olgu sunumu “Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya -Türkiye, Nisan 2013
  D9. Bozkurt,MA.,Kocataş,A., Kapan, S., Karabulut,M., Dural, AC., Temizgönül, KB., Kalaycı, UM.,  Alış, “Nöroendokrin tümörün foregut olması iyi prognoz sağlar mı?”
  6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi  Antalya- Türkiye Nisan 2013
  D10. Bozkurt, MA., Kocataş, A., Büyükaşık, S., Karabulut, M., Temizgönül, KB., Kalaycı, MU., Alış, H. “İleus Nedeniyle Opere Edilen Tümörlerde Operasyon Sırasında ki Kontaminasyonun Post-Operatif Morbidite ve Mortaliteye Etkisi” Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Kongresi 2013 Poster
  D11. Güzey, D., Büyükaşık, S., Temizgönül, KB., Gemici,E., Köneş, O., Çelik, MF., Bademler, S. “Fonksiyonel Uç Uca İleokolik Anastomozların   Zayıf Noktası Var mı? “ Türk Kolon ve Rektum CerrahisiDerneği Kongresi 2013 Poster
  D12. Guzey,D., Celik, M.F., Dogan, M., Yirgin, H., Temizgonul, KB., Kankaya, B., Sahin, G. “ICD-10 ve SUT-2012 Kodları ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Polikliniği Etkinliğini Değerlendirilebilir mi?” 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Antalya- Türkiye Ekim 2013  

  D13. Güzey, D., Karabulut, M., Yırgın,H., Temizgönül,KB., Turgut, H., Aktaş, A., Baytekin,HF., Sakız, D. Appendektomi Piyeslerinde Tespit Edilen Süpriz Patolojik Bulgular
  UCK 2014
   

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE