PROF. DR. YAVUZ BEŞOĞUL

PROF. DR. YAVUZ BEŞOĞUL

KALP ve DAMAR CERRAHİSİ
DOĞUM YERİ - TARİHİ

Eskişehir / 1964

YABANCI DİL

İngilizce

TELEFON

0 212 888 3 888

Randevu Al

DOKTOR ÖZGEÇMİŞİ

 • Eğitim
  • 1982-1989 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi.
  • 1989-1991 Yozgat- Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve Adli tabiplik, İl Sağlık Müdür Yardımcılığı ve İl Sağlık Müdür Vekilliği .
  • 1991-1996 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi,
  • 1996-1998 Öğretim Görevlisi,
  • 1998-2003 Yardımcı Doçent ,
  • 2003-2008 ESOGÜ Tıp Fakültesi Doçent ,
  • 2008-2012 ESOGÜ Tıp Fakültesi Profesör
 • Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar

  2009-2011 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği ve Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Tıp Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeliği ve mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyelikleri yaptı. Çok sayıda öğretim üyesi ve personel soruşturma komisyonlarında  görev aldı ve bilirkişilik yaptı.

  2012-2014 Kızıltoprak Florance Nightingale Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm başkanı .

  2014-2016 Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi.1997 yılından günümüze kadar Kalp ve Damar Cerrahisinde minimal invaziv yöntemler (kapalı kalp ameliyatları, koltukaltı kalp ameliyatları, çalışan kalpte bypass ameliyatları) üzerinde yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalar yaparak, bu yöntemlerle yaptığı ameliyatları uluslar-arası ve ulusal kongrelerde tebliğ etti . Bilimsel dergilerde Kalp Cerrahisinde koltukaltı kalp ameliyatları ve minimal invaziv yaklaşımlar üzerine yayınlanmış makaleleri mevcuttur.

  2012 yılında özel sektörde çalışmaya başladıktan sonra ; 1997 den beri süregelen bilimsel tecrübesiyle , Ülkemizde 2012 yılında yazılı ve görsel medya da koltukaltı kalp kapağı ameliyat yönteminin bilgilendirme tanıtımını yaptı.

  Türk Kalp-Damar Cerrahisi Derneği, Ulusal Vaskuler Cerrahi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesidir. Uluslar arası Journal of Interventional Cardiology’ de hakemlik yapmaktadır. Türkiye Klinikleri, Journal of Cardiovascular Sciences Danışma Kurulu Üyesidir. Halen bazı Üniversitelerin Tıp Fakültesi Dergilerinde de Bilim Jurisi olarak görev yapmaktadır.

 • Mesleki İlgi Alanları
  • Kapalı kalp ameliyatları ve koltukaltı  kalp ameliyatları

  Kalp kapakları  tamir ve değişimi
  Mitral ve aort kapak, çalışan kalpte triküspit ameliyatları

  • Koroner bypass ameliyatları

  Minimal invaziv kalp bypass ameliyatları
  Çalışan kalpte bypass ameliyatları

  • Periferik damar ameliyatları

  Atardamar tıkanıklıklarında minimal invaziv yöntemlerle  ameliyat
  Buerger hastalığı tedavisi
  Reynauld hastalığı tedavisi
  Diyabetik ayak ve el tedavisi
  Sempatektomi ameliyatları

  • Karotis arter (şah damarı) ameliyatları
  • Venöz tromboz (toplardamar tıkanıklıklarında) ekos (ses dalgası ve pıhtı eritici) tedavisi
  • Venöz yetmezlik tedavisi
  • Varis ameliyatları ve  skleroterapi (köpük tedavisi)
  • Variste endovenöz ablasyon tedavi
  • Kılcal damar laser tedavisi
 • Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler

  100 ün üzerinde uluslararası ve ulusal bilimsel yayını ve bir kitap bölümü yazarlığı vardır.

  Bu tebliğler ve bilimsel literatürleri sırasıyla;

  1. Y. Beşoğul. “Mitral Kapak Replasmanında Median Sternotomiye Alternatif Bir Yöntem: Sağ Mini Torakotomi.” Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, 7, 100-105, 1999.

  2. Y. Beşoğul.  “Sağ Anterolateral Torakotomi Yoluyla Açık Kalp Cerrahisi Uygulamalarımız ve Sonuçları.” 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 2001.

  3. Y. Beşoğul. “Kalp Cerrahisinde Sağ Subaxiller Kesi Yoluyla Yeni Bir Minimal İnvaziv Yaklaşım.” Türk Kalp Damar Cerrahisi. VII. Ulusal Kongresi, 2002.

  4. Y. Beşoğul. “Açık Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Sağ Anterolateral Minitorakotomi Deneyimlerimiz.” Anadolu Kardiol Derg, 4, 309-312,2002.

  5. Y. Beşoğul. “ Cardiac Operations Through a right Subaxillary Minithoracotomy: A New Alternative Approach in Adults.” 52. İnternational Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. Prog No: C13.2, 2003.

  6. Y.Beşoğul. Cardiac operations through a right infra-axillary minithoracotomy: A new less invasive alternative approach in adults. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery. September 26-29,2004.

FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE