40 Yaş Üstü Kadın

 • Open or CloseOpen or Close LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Hemoglobin (Hb A1C)
  • Alkalen fosfataz
  • ALT
  • AST
  • Anti HBs
  • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  • Anti-HCV
  • Ürik asit
  • TSH
  • Serbest T4
  • Gaitada gizli kan araması
  • HBsAg 
  • Tam Kan (Hemogram)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Kreatinin
  • Folik Asit
  • Sedimentasyon
  • Tam İdrar tetkiki 
  • Kolesterol total
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Trigliserid
  • Vitamin B12
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Gamma glutamil transferaz
  • Demir (serum)
  • Demir bağlama kapasitesi
  • Ferritin
  • 25-Hidroksi Vitamin D3
  • CA125
  • CA 15-3
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • CRP
  • ASO
  • Servikal veya Vajinal Sitoloji
  • Romatoid Faktör Testi (RF)
 • Open or CloseOpen or Close MUAYENELER
  • Kadın hastalıkları ve doğum muayenesi
  • Kulak burun boğaz muayenesi
  • Kardiyoloji muayenesi
  • İç hastalıkları muayenesi
  • Diş muayenesi
  • Beslenme ve diyet uzmanı muayenesi
 • Open or CloseOpen or Close KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Elektrokardiyogram
  • Kardiyovasküler stress test (EFOR)
  • Transtorasik ekokardiyografi
 • Open or CloseOpen or Close RADYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Tüm Abdomen US
  • Panoramik film
  • Kemik dansitometresi
  • Mammografi (çift meme)
  • Akciğer grafisi P.A.(tek yön)
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE