40 Yaş Üstü Erkek

 • Open or CloseOpen or Close LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Hemoglobin (Hb A1C)
  • Alkalen fosfataz
  • ALT
  • AST
  • Anti HBs
  • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  • Anti-HCV
  • Ürik asit
  • TSH
  • Serbest T4
  • Gaitada gizli kan araması
  • HBsAg 
  • Tam Kan (Hemogram)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Kreatinin
  • Sedimentasyon
  • Tam İdrar tetkiki 
  • Kolesterol total
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Trigliserid
  • Vitamin B12
  • Gamma glutamil transferaz
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Demir (serum)
  • Demir Bağlama Kapasitesi
  • Ferritin
  • 25-Hidroksi Vitamin D3
  • PSA total
  • PSA serbest
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • CRP
  • ASO
  • Romatoid Faktör Testi (RF)
  • Üroflowmetri

   

 • Open or CloseOpen or Close MUAYENELER
  • Üroloji Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi
  • İç hastalıkları Muayene
  • Göz Muayenesi
  • Diş Muayenesi
  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Muayenesi
 • Open or CloseOpen or Close KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Elektrokardiyogram (EKG)
  • Kardiyovasküler stres test (EFOR)
  • Transtorasik ekokardiyografi
 • Open or CloseOpen or Close RADYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Tüm Abdomen US
  • Panoramik film
  • Akciğer grafisi P.A. (Tek Yön)
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE