40 Yaş Altı Kadın

40 Yaş Altı Kadın Genel Check-up

 • Open or CloseOpen or Close LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Hemoglobin (Hb A1C)
  • Alkalen fosfataz
  • ALT
  • AST
  • Anti HBs
  • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  • Anti-HCV
  • Ürik asit
  • TSH
  • Serbest T4
  • Gaitada gizli kan araması
  • Folik asit
  • HBsAg 
  • Tam Kan (Hemogram)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Kreatinin
  • Sedimentasyon
  • Tam İdrar tetkiki 
  • Kolesterol Total
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Trigliserid
  • Vitamin B12
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Gamma Glutamil Transferaz
  • Demir (serum)
  • Demir Bağlama Kapasitesi
  • Ferritin
  • 25-Hidroksi Vitamin D
  • Ca125
  • Ca 15-3
  • CRP
  • ASO
  • Servikal veya Vajinal Sitoloji
  • Romatoid Faktör Testi (RF)
 • Open or CloseOpen or Close MUAYENELER
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
  • Kardiyoloji Muayenesi
  • İç Hastalıkları Muayenesi
  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Muayenesi
 • Open or CloseOpen or Close KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Elektrokardiyogram
  • Kardiyovasküler stress test (EFOR)
  • Transtorasik ekokardiyografi
 • Open or CloseOpen or Close RADYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Tüm Abdomen US 
  • Tiroid US
  • Meme US
  • Akciğer grafisi P.A. (Tek Yön) 
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE