40 Yaş Üstü Kadın

 • Open or CloseOpen or Close LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)
  • Alkalen fosfataz
  • ALT
  • AST
  • Anti HBs
  • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  • Anti-HCV
  • Ürik asit
  • TSH
  • Serbest T4
  • Gaitada gizli kan aranması
  • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  • Tam Kan (Hemogram)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Kreatinin
  • Folik Asit
  • Sedimentasyon
  • İdrar tetkiki (Strip ile)
  • Kolesterol
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Trigliserid
  • Vitamin B12
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Gamma glutamil transferaz
  • Demir (serum)
  • Demir Bağlama Kapasitesi
  • Ferritin
  • 25-Hidroksi Vitamin D
  • HPV tip tayini (High Risk / Low Risk), Servikal sürüntü
  • CA125
  • CA 15-3
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • CRP
  • ASO
  • Smear Testi
 • Open or CloseOpen or Close MUAYENELER
  • Kadın hastalıkları ve doğum muayene
  • Kulak burun boğaz muayene
  • Kardiyoloji muayene
  • Beslenme ve diyet muayene
  • İç hastalıkları muayene
  • Beyin ve sinir cerrahisi muayenesi 
  • Göz muayene
  • Diş muayene
 • Open or CloseOpen or Close KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Elektrokardiyogram
  • Kardiyovasküler stress test (EFOR)
  • Transtorasik ekokardiyografi
 • Open or CloseOpen or Close RADYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Beyin MR
  • Tüm Abdomen US
  • Tiroid US 
  • Panoramik film
  • Kemik dansitometresi
  • Mammografi çift meme
  • Akciğer grafisi P.A.
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE