40 Yaş Üstü Erkek

 • Open or CloseOpen or Close LABORATUVAR TETKİKLERİ
  • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Glikozile Hemoglobin (Hb A1C)
  • Alkalen fosfataz
  • ALT
  • AST
  • Anti HBs
  • Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  • Anti-HCV
  • Ürik asit
  • TSH
  • Serbest T4
  • Gaitada gizli kan aranması
  • HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  • Tam Kan (Hemogram)
  • Kalsiyum (Ca)
  • Kreatinin
  • Sedimentasyon
  • İdrar tetkiki (Strip ile)
  • Kolesterol
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Trigliserid
  • Vitamin B12
  • Gamma glutamil transferaz
  • Kan üre azotu (BUN)
  • Demir (serum)
  • Demir Bağlama Kapasitesi
  • Ferritin
  • 25-Hidroksi Vitamin D
  • PSA total
  • PSA serbest
  • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  • CRP
  • ASO

   

 • Open or CloseOpen or Close MUAYENELER
  • Üroloji muayene
  • Beyin ve sinir cerrahisi muayenesi
  • Kulak Burun Boğaz Muayene
  • Kardiyoloji muayene
  • Beslenme ve Diyet muayene
  • İç hastalıkları muayene
  • Göz muayene
  • Diş muayene
 • Open or CloseOpen or Close KARDİYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Elektrokardiyogram
  • Kardiyovasküler stress test (EFOR)
  • Transtorasik ekokardiyografi
 • Open or CloseOpen or Close RADYOLOJİ TETKİKLERİ
  • Beyin MR
  • Tüm Abdomen US
  • Tiroid US 
  • Panoramik film
  • Kemik dansitometresi
  • Akciğer grafisi P.A.
FACEBOOKTWITTERINSTAGRAMGOOGLE +YOUTUBE